Thursday, October 15, 2009

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN YANG ASAS

14 PERKARA DEMING
William Edwards Deming telah menawarkan 14 prinsip utama terhadap pengurusan bagi merubah keberkesanan perniagaan.14 perkara tersebut telah dinyatakan didalam bukunya iaitu buku Out of the Crisis (m/s.23~24).

14 Perkara Deming adalah seperti dibawah:

1.Mewujudkan tujuan yang tetap terhadap penambahbaikan produk dan
perkhidmatan,dimana bertujuan untuk kekal berdaya saing dan kekalkan
perniagaan,dan untuk menyediakan peluang pekerjaan.

2.Gunapakai falsafah baru.Kita berada di era baru.Pengurusan perlu bangkit menyahut cabaran,mesti mempelajari tanggungjawab mereka,dan mesti memimpin untuk perubahan.

3.Hapuskan kebergantungan terhadap pemeriksaan bagi mencapai matlamat kualiti.Hapuskan keperluan bagi pemeriksaan berskala besar,sebaliknya pastikan kualiti dimasukkan ke produk pada pertama kali.

4.Tamatkan kaedah menjalankan perniagaan berasaskan tanda harga.Sebaliknya,minimakan kos keseluruhan.Bergerak kea rah satu supplier bagi setiap item,dimana hubungan jangka masa panjang berteraskan kesetiaan dan kepercayaan.

5.Tambahbaikkan sistem pengeluaran dan perkhidmatan secara tetap dan berterusan,bagi menambahbaikan kualiti dan produktiviti,dan seterusnya dapat mengurangkan kos secara berterusan.

6.Masukkan konsep latihan ke dalam pekerjaan.

7.Terapkan kepimpinan.Tujuan penyeliaan hanyalah untuk menolong pekerja ,mesin dan alatan untuk melakukan kerja yang lebih baik.

8.Keluarkan perasaan takut bagi memastikan semua orang dapat bekerja dengan lebih berkesan untuk syarikat.

9.Hapuskan halangan atau rintangan antara jabatan.Semua pekerja R&D,pengeluaran dan jualan mesti bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk meramalkan masalah di pengeluaran atau sedang digunakan yang terhasil daripada produk dan perkhidmatan.

10.Hapuskan slogan,petunjuk,dan target terhadap pekerja bagi menghasilkan zero defek dan sasaran yang baru.Petunjuk tersebut hanya menghasilkan hubungan yang tidak erat,sedangkan kebanyakan kualiti dan produktiviti yang rendah terhasil daripada sistem yang sebenarnya diluar kawalan pekerja bawahan.

11.Hapuskan standard kerja/kuota di pengeluaran.Terapkan kepimpinan.Hapuskan pengurusan secara objektif.Hapuskan pengurusan bematlamatkan nombor,atau angka.Terapkan kepakaran.

12.Keluarkan halangan yang menyekat pekerja untuk berbangga dengan kepakarannya.Tanggungjawab penyeliaan mesti berubah daripada angka ke kualiti.Hapuskan rating tahunan atau merit.

13.Terapkan pelbagai program latihan dan penambahbaikan.

14.Berikan tanggungjawab kepada setiap individu untuk menyelesaikan proses perubahan.Perubahan adalah tanggungjawab setiap individu.

Di samping itu,Deming juga telah menyenaraikan 7 jenis Penyakit Kronik didalam pengurusan atau kadangkala dikenali sebagai 7 punca pembaziran.

Punca-punca tersebut adalah seperti berikut :-

1.Kurangnya matlamat yang jelas dan tetap terhadap perniagaan.
2.Menitikberatkan keuntungan jangka pendek.
3.Penilaian berdasarkan prestasi,sistem merit,atau penilaian prestasi tahunan.
4.Pertukaran pengurusan.
5.Melaksanakan perniagaan berdasarkan nombor dan angka yang nampak.
6.Kos perubatan yang berlebihan.
7.Kos Jaminan yang berlebihan,yang direka oleh peguam untuk tujuan yuran guaman.

Disamping itu Deming juga menyenaraikan halangan lain antaranya;-

1.Pengabaian terhadap perancangan jangka panjang.
2.Bergantung pada teknologi untuk menyelesaikan masalah.
3.Mencari contoh untuk diikuti berbanding mencipta/membina penyelesaian sendiri.
4.Alasan,contohnya ”Masalah kita adalah berbeza”.