Thursday, October 15, 2009

Gaya Kepimpinan Autokratik

Gaya ini merupakan salah satu gaya yang klasik dan diamalkan sejak dahulu lagi.Ketua atau pemimpin mempunyai kuasa dan autoriti bagi membuat keputusan yang hampir mutlak.Selalunya pemimpin tidak memerlukan pandangan orang bawahan,malahan orang bawahan tidak dibenarkan memberi input.Orang bawahan dikehendaki mematuhi arahan tanpa sebarang alasan.Struktur sistem pelaksanaannya adalah berasaskan konsep ”hadiah” dan ”Hukuman”.

Bagaimanapun gaya kepimpinan diatas tidaklah buruk kesemuanya dan kadang kala perlu digunakan ketika masa dan situasi berikut.

1- Apabila melibatkan pekerja baru atau tidak terlatih yang tidak tahu tugasnya atau prosidur mana perlu diikuti.
2- Jika pemantauan dan penyeliaan berkesan hanya dapat dilakukan melalui arahan dan perintah yang teliti dan lengkap.
3- Pekerja tidak lagi memberi tindak balas terhadap gaya kepimpinan yang lain.
4- Masa tang terhad bagi membuat sesuatu keputusan.
5- Kuasa pemimpin atau ketua dicabar oleh pekerja.
6- Apabila melibatkan kerja yang perlu dilakukan dengan jabatan dan organisasi yang lain.

Begitupun pendekatan kepimpinan autokratik tidak sesuai dugunakan pada masa dan situasi berikut:

1- Apabila pekerja berasa stress/tekanan,ketakutan dan diancam.
2- Ketika pekerja mahukan suara dan pandangan mereka didengar.
3- Pekerja yang bergantung kepada pengurus bagi membuat semua keputusan.
4- Moral pekerja rendah,banyak berlaku turn over atau ramai pekerja berhenti,masalah ketidakhadiran,dan kerja yang sering bertangguh dan terhenti.