Thursday, October 15, 2009

KONSEP-KONSEP KAWALAN PROSES/PENGELUARAN

Gemba

Gemba didalam bahasa Jepun bermaksud ”tempat dimana kebenaran boleh dijumpai”.
Di dalam pengurusan kualiti,gemba bermaksud tempat pengeluaran dimana jika masalah berlaku,jurutera mesti pergi melihat tempat kejadian untuk memahami kesan masalah tersebut,dan mendapatkan data daripada semua punca.Jika masalah berlaku ditempat pelanggan,seseorang perlu pergi menyelidik tempat kejadian untuk memahami masalah dan peluang penambahbaikan,dengan menggunakan semua pancaindera untuk mendapat dan memproses data yang sebenar.

Genchi Genbutsu

Genchi Genbutsu bermaksud ”pergi dan lihat sendiri” yang dikaitkan dengan Sistem Pengeluaran Toyota.
Matlamatnya adalah bagi memastikan kita tidak hanya mendengar dan membaca sesuatu masalah dan membuat cadangan bagi penambahbaikan,kita sebaliknya perlu pergi dan melihat sendiri tempat kejadian secara langsung and mengalaminya sendiri.Konsep ini juga boleh dibandingkan dengan ”management by wandering around” atau MBWA ataupun bermaksud pengurusan yang dijalankan dengan berjalan melihat sekeliling bagi mencapai kecemerlangan.

Andon

Andon merujuk kepda istilah pengeluaran dimana ianya adalah satu sistem pemberitahuan kepada pengurusan,penyelenggara,dan pekerja lain mengenai masalah kualiti atau proses.Kaedah yang selalu digunakan adalah tiang lampu yang akan memberikan signal lampu menunjukkan tempat mana yang bermasalah.Salah satu fungsi andon adalah memberhentikan proses pengeluaran sehingga masalah diperbaiki.
Andon sebenarnya adalah salah satu elemen daripada Jidoka Quality Control yang diperkenalkan oleh Toyota didalam Sistem Pengeluaran Toyota dimana telah diadaptasi ke dalam sistem pengeluaran Lean.Ianya membolehkan pekerja memberhentikan pengeluaran apabila defek dikesan dan serta merta meminta bantuan.

Takt time

Definisi Takt time adalah masa maksima yang dibenarkan bagi menghasilkan produk bagi memenuhi permintaan.Ianya berasal daripada bahasa Jerman iaitu taktzeit yang bermaksud pusingan jam.
Definisi takt time adalah seperti berikut:
T = Ta/Td
Dimana:
Ta = masa bekerja yang ada contohnya ( jumlah minit bekerja/hari)
Td = Jumlah permintaan (permintaan oleh pelanggan) contohnya (jumlah unit/hari)
T = Takt Time contohnya (jumlah minit bekerja/unit dihasilkan).
Masa bekerja yang ada ialah jumlah masa bagi menyelesaikan kerja,tidak termasuk masa rehat,masa kerja yang terhenti di sebabkan oleh penyelengaraan berjadual,mesyuarat ringkas dll.

Sebagai contoh,jika masa bekerja sesuatu shift adalah 8 jam,30 minit untuk makan tengahari,30 minit untuk rehat (2 X 15 minit),10 minit untuk mesyuarat pagi dan 10 minit untuk membuat penyelenggaraan/pemeriksaan asas,jadi;
Masa bekerja yang ada/sebenar = (8 jam x 60 minit) – 30 – 30 – 10 – 10 = 400 minit.
Jika permintaan pelanggan adalah 400 unit sehari/satu shift jadi masa untuk membuat sebijiproduk adalah maksimanya seminit bagi memastikan permintaan dapat dipenuhi.
Tetapi realiti sebenarnya ,kita tidak boleh mengekalkan 100% kecekapan dan kadangkala berlaku line stop jadi ralat/allowance perlu dibuat dimana bagi kes diatas kita perlu mempercepatkan masa pengeluaran bagi memenuhi permintaan pelanggan.
Salah satu kaedah untuk mempercepatkan takt time adalah teknik SMED

Workcell

Workcell adalah susunan sumber didalam persekitaran pengeluaran bagi menambahbaikan kualiti,kelajuan dan kos sesuatu proses.Melalui workcell kita boleh menambahbaikan perkara diatas dengan menambahbaikan aliran proses dan menghapuskan punca pembaziran.

Muri

Muri jika dipetik dari bahasa Jepun bermaksud mustahil,terlebih beban,tidak munasabah dimana ianya telah menjadi popular melalui pengenalan konsep Sistem Pengeluaran Toyota.
Ia adalah salah satu kunci utama dalam sistem pengeluaran toyota di dalam memberi definisi pembaziran (Muda,Mura,Muri).Pengurangan pembaziran adalah satu cara yang efektif bagi meningkatkan lagi keuntungan.
Muri boleh dielakkan melalui penyeragaman kerja.Untuk mencapainya satu keadaan standard atau output perlu dinyatakan bagi memastikankeputusan jaminan kualiti yang efektif.Untuk itu setiap proses dan fungsi hendaklah dikurangkan kepada elemen paling ringkas bagi menjalankan pemeriksaan dan digabungkan kemudian.Proses perlu diseragamkan bagi mencapai keadaan standard.Ia dilakukan dengan mengambil langkah kerja yang mudah dan digabungkan satu per satu sehingga menjadi turutan kerja yang seragam/standard.

Di dalam terma pengeluaran,ianya termasuk:

1-Aliran Kerja,atau arah yang logik perlu dibuat
2-Langkah proses atau mesin yang berulangan,atau kaedah rasional untuk mencapainya,dan
3-Takt time,atau masa dibenarkan yang munasabah dan kelonggaran proses.

Bagi menentukan penyeragaman kerja yang efektif perkara berikut perlu diteliti;

1-Persoalan dari segi ergonomik dan keselamatan
2-Isu-isu kualiti
3-Produktiviti,dan
4-Manafaat dari segi kos.

Apabila semua orang tahu keadaan yang standard/seragam,dan juga turutan kerja yang seragam ianya boleh meningkatkan moral pekerja dan pencapaian kualiti yang tinggi.Produktiviti dapat ditingkatkan dan kos boleh dikurangkan.

Mura

Mura daripada bahasa Jepun bermaksud tidak samarataan,tidak konsisten,turun naik (fluctuation).Mura adalah salah satu konsep utama pembaziran mengikut sistem pengurusan Toyota.Mura boleh dielakkan melalui kaedah/sistem Just In Time dimana inventori hanya sedikit atau dihapuskan,dengan membekalkan ke bahagian pengeluaran dengan bahan yang tepat,pada masa yang tepat,pada kuantiti yang tepat,dan juga aliran komponen yang berdasarkan prinsip masuk dahulu keluar dahulu /FIFO.Just In Time bekerja berdasarkan Pull Sistem/Sistem Tarikan dimana proses sediada akan meminta keperluannya daripada proses sebelumnya dan begitulah seterusnya sehinggalah ke pihak pembekal luaran.Apabila proses sebelumnya tidak menerima permintaan atau permohonan dari proses selepasnya keperluan atau tersebut tidak akan dihasilkan.JIT direka sebagai satu sistem yang memaksimakan produktiviti dengan meminimakan kos penyimpanan/stok.

Muda

Ianya berasal daripada bahasa Jepun yang bermaksud aktiviti yang membazir dan tidak menambahnilai ataupun tidak produktif.
Proses yang bernilai tambah adalah proses yang mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang sedia dibayar oleh pelanggan.Proses akan menggunakan segala sumber dan pembaziran akan berlaku apabila sumber-sumber tersebut digunakan berlebihan daripada kuantiti sebenar untuk mengeluarkan produk atau perkhidmatan tersebut seperti yang dikehendaki oleh pelanggan.